Bovisel, een top gamma en de nieuwe Europese Richtlijnen

bovpi

Bovisel gamma, een top gamma.

Alle veehouders die éénmaal Bovisel gebruikt hebben, blijven trouwe klanten. Dit is het beste bewijs van de waarde van deze formulaties, opgesteld door dierenartsen. Het gamma is eenvoudig gehouden. Top dieren hebben dezelfde behoeftes, vandaar dat wij ons niet laten verzuipen in het samenstellen van 10 tallen verschillende mineralen-, spore-elementen- en vitamine-mengsels.

Kort het gamma, verrijkt met organisch selenium:

Bovisel Plus: Voor het bijmengen in de rantsoenen.

Bovisel Dry: Voor het bijmengen in het droogstandsrantsoen.

Bovisel Blok: Likblok voor op de weide. Het is enorm belangrijk dat ook de dieren op de weide ook gesupplementeerd worden.

Bovisel Blok Dry: Likblok, indien je kiest om de droge koeien op de weide te laten.

Bovisel Plus Extra Jood. Op sommige bedrijven stelt de dierenarts vast dat er bij bloedonderzoek nog een tekort aan Jood is.

Bovisel Detox. Mocht de dierenarts de diagnose stellen dat mycotoxines de pensflora sterk verstoren, of mocht er een risico hiervoor bestaan.

Nieuwe Europese richtlijnen voor selenium:

Wij krijgen de vraag of onze doseringen organisch selenium niet te hoog en dus illegaal zijn.

Vandaar deze uitleg over deze nieuwe Europese Richtlijn (EC 427/2013)  die het max gehalte aan Se afkomstig van organische bron (Se gist) op 0.2 mg/kg  Se op eindvoer vastlegt.

Dit maximum vloeit NIET voort vanuit een risico op Se toxiciteit voor het dier. Het is zo dat alle Se bronnen, organisch en anorganisch, hebben moeten aantonen dat ze veilig zijn voor het dier bij een dosering van 5 mg/kg op eindvoer.

De Europese Richtlijn is ontstaan uit bezorgdheid voor de consument. Door organisch selenium aan de dieren te supplementeren, worden ook in melk, vlees, eieren, hogere Se gehaltes gevonden.

De Europese Commissie heeft vastgesteld dat voor sommige categorieën van consumenten (o.a. kinderen met diabetes) de algemeen aangenomen veiligheidsgrens (toxicologisch) voor Se opname per dag mogelijks kan overschreden worden indien zij hoofdzakelijk deze Se aangerijke dierlijke producten zouden consumeren.

Wat nu?

Evenwel blijft de max grens voor totaal Se (organisch + anorganisch) op eindvoer op 0.5 mg/kg. Dit houdt in dat er nog altijd aanvullende diervoeders  met 50 mg/kg organisch Se  kan verkocht worden. Maar van dit aanvullend diervoeder moet gezorgd worden dat via de dosering per dier per dag, niet meer dan 0.2 mg organisch Se per kg volledig voeder (op droge stof basis) bekomen wordt.

In het geval van Bovisel betekent dit de aangeraden dagdosissen volledig legaal zijn. U kan Bovisel gerust verder inzetten om de gezondheid van uw dieren en hun kengetallen optimaal te houden.