Categoriearchief: Mail 15

Preventie en behandeling van Mortellaro, …

De Ecojet is een oplaadbare rugsproeier met  verschillende sproeikoppen.

De eerste sproeikop kan met een kracht van 8 bar de poten van de koeien reinigen en ze in dezelfde beweging ook  behandelen/ontsmetten met producten die je anders in het voetbad gebruikt. Tijdens het spuiten sta je op een veilige afstand van de dieren. De ingedroogde mest wordt verwijderd en kroonrand en tussenklauwspleet kunnen daarna gericht ontsmet worden. Het product kan op de juiste plaats inwerken op een propere huid.

De andere sproeikop heeft een brede straal, optimaal om dier

ecojet

en met schurft of ecto-parasieten te behandelen. Een volledige behandeling tegen ecto-parasieten gebeurt op 45 seconden per dier.

Actie filmpjes vind je op onze facebook pagina

marc ecojet

 

Huisvesting kalveren

Dairy Vet shops zal op Agriflanders  de kalverhut van de Canadese firma Agri-Plastics voorstellen. De kalveren verdienen de beste zorg, ze zijn immers de toekomst van het bedrijf. De eerste levensmaanden zijn cruciaal: zal het dier zijn genetisch potentieel optimaal benutten, of zal het fenotype slechts een fractie zijn van het genotype?

EXL Hutch -AG1045

Het huisvestingssysteem van Dairy Vet shops laat toe de kalveren optimaal te verzorgen:  melk of een melkvervanger, vers drinkwater, aangepaste krachtvoeders, misschien wat ruwvoeders en hooi kunnen gescheiden toegediend worden langs 2 deuren.

vers water en voeder

De hut werd ontwikkeld  voor het landklimaat van Canada. Daarom is de hut niet alleen degelijk geïsoleerd, er zijn aan voor-, achter- en  bovenkant ook verschillende mogelijkheden voor ventilatie.

melkemmer op zij

Voor een volledige fotoreportage kan u kijken op:

https://www.facebook.com/dairyvetshops

Hay feeder -AG1052

Voorbereiden op het post-quotum tijdperk …

Als Dairy Vet Shops Vets houden wij altijd de Fonterra melkprijs in het oog en adviseren we onze bedrijven om een productiekost te hebben, die daarrond schommelt.

Kit_VP

Medria, een bedrijf gegroeid uit een spin off van de faculteit Diergeneeskunde in Nantes – Frankrijk, heeft een compleet systeem uitgewerkt om gezondheid en gedrag van de dieren te monitoren. Dit is een tool die perfect de ganse kudde monitort, en alarm slaat bij de minste afwijking. Zo kan ingegrepen worden vooraleer de productie daalt. Met een centraal station, één kost, kan je verschillende zaken volgen:

Het kalven: Ook op melkveebedrijven is het volgen van kalvingen met de VelPhone waardevol. Hiermee weet je perfect hoe lang het water al gebroken is en kan je ingrijpen bij problemen. Een zware kalving heeft immers gevolgen op de volledig lactatie.

Naamloos

De temperatuur van de dieren: Met de SanPhone kan je de temperatuur van alle dieren volgen.

samphone

Bronstdetectie: Fertiliteitskengetallen zijn sterk gecorreleerd met de financiële kengetallen van een bedrijf. Met de HeatPhone word je verwittigd per sms als de koe in bronst is. 0p de curves volg je de bronstintervallen en de dierenarts die de vruchtbaarheidsbegeleiding doet, krijgt een duidelijke anamnese per dier.

bronst

Monitoren van de ds opname en het herkauwen: De FeedPhone geeft je een indicatie of de dieren voldoende eten en herkauwen. Je krijgt alarmen indien het individueel dier afwijkt, maar evenzeer als de kudde zich anders gedraagt dan normaal.  Zo kan je vlug bijsturen, en moet je niet wachten tot de productie daalt om bij te sturen.

herkauw 1

Van alle afwijkingen word je per SMS verwittigd.

Met Medria kan het individuele dier en de kudde goed geobserveerd worden om zo de melkproductiekost te optimaliseren!