Prachtige bedrijven bezocht in Denemarken

Samen met zijn vrouw heeft Geert Deconinck een gemengd landbouwbedrijf in het Henegouwse Ploegsteert op een boogscheut van Frankrijk. Geert zorgt voor het melkvee en de akkerbouw, zijn vrouw runt 2 gesloten varkensbedrijven. Na enkele slechte ervaringen, kocht Geert vorig jaar via DVS vee in Denemarken. Hij vertelt hoe het in zijn werk ging.

GeertDeKoninckGeert en zijn vrouw hebben 2 zonen en een dochter die, ondanks hun jonge leeftijd, intens meeleven op het bedrijf en ervan overtuigd zijn dat hun toekomst in de “boerenstiel” ligt. In deze optiek investeren Geert en zijn vrouw zeer gericht zodat ze een bedrijf hebben waar hun kroost later aan hun toekomst kan werken. Daarom werd enkele jaren geleden een potstal bijgebouwd voor de melkkoeien. Door deze uitbreiding moest er nieuw vee aangekocht worden. “Het werden vaarzen uit Duitsland. Maar 3 jaar na datum zijn al deze dieren opgeruimd omwille van ParaTBC. Vorige jaar moesten er zelfs nog 5 hoogdrachtige Duitse dieren verkocht worden aan slachtprijs, omwille van het eradicatieprogramma paraTBC dat op ons bedrijf loopt.” Onnodig te vertellen welke financiële verliezen hiermee gepaard gingen en welke productieverliezen het bedrijf moest incasseren.

Selectie ter plaatse
Bedrijfsdierenarts Jan De Geest bracht Geert in contact met Dairy Vet Shops. Samen met Jos Van Eecke van DVS, vertrokken hij en zijn zonen vorig jaar in mei naar Denemarken. Daar werden verschillende bedrijven bezocht en op 2 bedrijven werden dieren geselecteerd. “Van Jos kregen we allemaal, ook mijn zonen een scoreblad. s’ Avonds werden deze scores samengeteld, ze werden gecheckt met de stamboekpapieren en de producties van de moeders en grootmoeders. Tenslotte werd beslist welke dieren naar Ploegsteert zouden komen.”

Rijdend koehotel
Ondertussen hadden Geert en zonen zicht op de sanitaire toestand van de veestapel in Denemarken.
Denemarken is officieel vrij van IBR, BVD, Blue Tongue, Smallenberg. Brucellose, Leucose. TBC is zoals overal in EU niet aanwezig. Enorm belangrijk voor Geert, gezien zijn ervaring met Duitsland, was het statuut ParaTBC. Sedert 2005 is er vrijwillig eradicatieprogramma lopend. Er werden enkel bedrijven bezocht met het hoogste statuut. Neospora komt volgens de Deense instanties niet voor, maar ze konden geen officieel statuut voorleggen. “ Daarom nam Jos bloedstalen van alle geselecteerde dieren en ook van een 10 tal reservedieren, voor het geval er positieve neo zouden zijn. Het bloed werd in DGZ onderzocht en alle dieren waren negatief. Een week daarna werden de dieren op transport gezet en ze kwamen veilig aan in Ploegsteert. Die vrachtwagen was echt een rijdend koehotel.” geniet Geert nog na.

Hoge productie
Negen maanden na hun aankomst zijn alle dieren nog altijd in PLoegsteert. Eentje is nog niet terug drachtig maar ze heeft dan ook maar 3 maand geleden gekalfd. Op vlak van productie, gemiddeld over de lactatie, bedraagt de laagste productie 25 liter, de hoogste 36 liter. “Iin het begin waren de dieren zeer schichtig, je moet er leren mee omgaan. Ook moet er veel aandacht besteed worden aan de poten” geeft de tevreden Henegouwse rundveehouder nog mee.

ParaTBC
Ondanks alle voorzorgen, en het aankopen van vaarzen op bedrijven met het hoogste statuut, was er toch 1 dier dat bij controle 10 maand na aankomst bij Geert serologisch positief was. Dit onderzoek werd uitgevoerd in kader van het bij Geert lopende eradicatieprogramma. Gelukkig had Nv Vet Shops een verzekering die ParaTBC positieve dieren tot 18 maand na aankomst vergoedt.