Vel’phone & Heat’phone

Nu het kalfseizoen er aan komt, informeren steeds meer vets en farmers naar dit systeem.

voor betrouwbaar kalfalarm en bronstdetectie
Met het kalfseizoen in aantocht, willen we graag uw aandacht vestigen op onze producten Vel’Phone® en HeatPhone® waarmee u nauwkeurig kunt bepalen wanneer een koe gaat kalven of wanneer precies ze bronstig is. Zodat u actie kunt ondernemen. Almaar meer dierenartsen en rundveehouders maken gebruik van dit systeem.

Vel’Phone®

Kit_VPVel’Phone® is een efficiënte technologie die gebruik maakt van de lichaamstemperatuur van uw dieren om u te waarschuwen voor een aankomende afkalving. Door een vaginale thermometer te plaatsen, wordt u per sms geïnformeerd wanneer de waterblaas door het dier wordt uitgestoten en de kalving begint.

EENVOUDIG IN GEBRUIK
De thermometer wordt  vaginaal ingebracht. Geen riemen of andere toestanden zijn nodig. Hij stuurt de temperaturen naar het zendstation, een kleine pc, waar deze gegevens worden bewaard en bewerkt.

WERKING
Twee maal daags ontvangt u op de GSM de temperatuur van alle dieren. Als de temperatuur begint te dalen, krijgt u een verwittiging dat het dier zich klaarmaakt voor het kalven. Bij een verdere daling van de temperatuur, volgt een bevestiging dat het dier kortelings zal kalven.

Eenmaal het water breekt wordt de thermometer uit de vagina geduwd. Direct volgt het bericht dat het dier aan  het kalven is.

In geval het kalfdier gezondheidsproblemen krijgt, bv. als de temperatuur plots stijgt of daalt, krijg je een bericht dat het dier moet onderzocht worden.

VOORDEEL
Er is aan de dieren uiterlijk niks te zien.  De kalfdieren kunnen gebonden staan, of loslopen in een box of op een kleine weide, ze blijven permanent onder controle.

HeatPhone®

Kit_HPHeatPhone®: met hetzelfde zendstation kunnen we nu ook aan bronstdetectie doen.

GEBRUIKSVRIENDELIJK
Een halsband met een zendstation controleert de zijdelingse bewegingen van de hals en de herkauwactiviteit. Via sms wordt u gemeld wanneer uw dier bronstig wordt, een tijdje later dat  het tijd is om het dier te insemineren.

WERKING
De zenders hebben een geheugen van 7 dagen. In de zomer, bij dieren die met een stier buiten lopen, kan je éénmaal per week het zendstation meenemen naar de weide. Alle gegevens worden afgelezen en je  weet perfect de dekdatum en verwachte kalfdatum van elk dier.

 

– Download meer productinformatie –

 

Terug naar overzicht