Persartikels

Persbericht 31/05/2013

Dairy Vet Shops levert fokvee met garantie
Gezonde vaarzen staan borg voor veilig voedsel

Wie volle vaarzen uit het buitenland aankoopt bij Dairy Vet Shops kan voortaan mits een kleine bijdrage een verzekering afsluiten. Hierdoor garandeert het bedrijf, opgericht door dierenartsen dat een dier wordt teruggenomen of vergoedt indien het toch positief zou testen op paratuberculose en dit tot 18 maanden na aankomst op de boerderij. Deze werkwijze beperkt de insleep van besmettelijke ziekten van buiten het bedrijf. Preventieve diergezondheidszorg als essentiële schakel in de voedselketen.

Jos Van Eecke, al ruim 27 jaar dierenarts, heeft 2 jaar geleden samen met enkele collega’s Dairy Vet Shops opgestart, gespecialiseerd in het online aanbieden van premium producten voor de rundveehouderij. Producten waarvan bewezen is, dat ze het totale bedrijfsbeeld en –resultaat significant verbeteren. “Dierenartsen spelen een belangrijk de rol in het bewaken van de gezondheid van mens en dier. Niet alleen de dieren gezond houden maar ervoor zorgen dat deze dieren gezond en veilig voedsel produceren. De rol van de dierenarts beperkt zich niet (meer) tot het curatieve maar almaar meer evolueert hij tot adviseur met de taak het hele bedrijf gezond te houden. De rundveebedrijven worden hoe langer hoe groter en we stappen stilaan af van de behandeling van één dier naar een bedrijfsspecifieke aanpak op het vlak van preventie en gezondheid. Insleep van besmettelijke ziekten van buiten het bedrijf kan immers een grote impact met ernstige gevolgen op lange termijn hebben”.

Meervoudige controle
Vanuit deze optiek is Dairy Vet Shops gestart met een unieke manier om runderen te verhandelen. Traditioneel worden dieren verzameld op verschillende bedrijven, die diverse keren naar andere locaties gebracht worden – wat de kans op besmetting vergroot – om finaal bij de veehouder aan te komen. Dairy Vet Shops gaat samen met de koper de dieren selecteren op bedrijven die het hoogst mogelijke sanitair statuut hebben. “Ieder van ons geeft de dieren en de boer een score. Persoonlijk vind ik het enorm belangrijk te weten welke aandacht er gegeven wordt aan kalfopfok en jongveeopfok. Deze stappen determineren of de dieren, met hun genetisch potentieel, ooit hoog productieve en duurzame dieren worden. Ook de dieren worden gescoord en worden door ons als dierenarts onderzocht.” Er wordt ook een bloedstaal genomen dat onderzocht worden door Diergezondheid Vlaanderen. In dat bloedstaal worden behalve IBR gE antistoffen ook BVD antigen, paratuberculose antistoffen en neospora antistoffen onderzocht. Wanneer die tests negatief zijn worden de geselecteerde dieren op transport gezet, rechtstreeks naar de koper. Hierdoor wordt de insleep van besmettelijke ziekten minimaal . Onmiddellijk na aankomst worden de dieren opnieuw onderzocht.

Maximale garantie
Toch kan het gebeuren dat een dier positief test op paratuberculose, ondanks alle mogelijke voorzorgen. “ Het is een zeer traag verlopende ziekte, ook serologisch kunnen de besmette dieren maar ontdekt worden 24 maanden na de besmetting, die gebeurt tijdens de eerste 6 levensmaanden van het kalf. De meeste dieren die DVS verhandelt zijn volle vaarzen van zo’n 20 maanden oud. Belangrijk om weten is dat de dieren eerst een serologische reactie vertonen vooraleer de ziekte uitbreekt. Naast mogelijk gevaar voor de mens zorgt paratuberculose ook voor economische schade op het melkveebedrijf.” Daarom kunnen kopers bij DVS voor een bijdrage van 60 euro per dier een verzekering afsluiten die een vergoeding garandeert wanneer er toch een dier ziek wordt tot 18 maanden na aankomst op de boerderij.” Deze manier van werken krijgt internationale weerklank, intussen verkoopt Dairy Vet Shops op deze manier vaarzen naar Kazakstan en Oezbekistan.

DVS – Kwaliteitsvolle diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding
Dairy Vet Shops specialiseert zich in het online aanbieden van premium producten voor de rundveehouderij. De doelstelling van Dairy Vet Shops is tweeledig: het verbeteren van de bedrijfsvoering op rundveebedrijven en het versterken van de relatie tussen dierenarts en veehouder. De producten betreffen voeding, klauw- en uiergezondheid, vruchtbaarheid en stalhygiëne. De focus ervan ligt op het verbeteren van bedrijfsprocessen en het voorkómen van (sub)klinische gezondheidsproblemen. Met een focusverschuiving van curatief naar preventief mag verwacht worden dat het antibioticagebruik verder beperkt wordt. Het productengamma is uitsluitend via Dairy Vet Shops te verkrijgen. Veehouders bestellen online; bij hun bestelling moeten ze hun dierenarts benoemen zodat deze direct betrokken is. Veehouder én dierenarts moeten zich hiervoor éénmalig registreren op de website.