Tagarchief: bedrijfsdierenarts

De optimale voorbereiding voor uw dieren!!

Bovisel Plus:

nieuwe zak

Bovisel Plus geeft een optimaal resultaat dank zij…

  • De uitgebalanceerde en complete samenstelling, geformuleerd door dierenartsen!

 

  • Het gebruik van enkel organische sporenenelementen, mineralen en vitaminen van de hoogste kwaliteit, die in de aanwezige  hoge concentraties                                          resulteren in een
  • heel hoge opname!

 grafiek-sel-in-bovp

Serologisch bewezen uitstekende resultaten!

  • Ondersteunende bloedanalyses bewijzen het hoge rendement van een Bovisel kuur

Een zeer interessante dagdoseringskost

kost-per-dag

Tijdens de weidegang.

Bij het begin van de weidegang zijn een aantal aandachtspunten cruciaal: zorgen voor een correct vaccinatiebeleid, endo- en ectoparasieten onder controle houden, maar ook streven naar een metabool evenwicht voor een goede gezondheid en fertiliteit in de zomer én de komende winter.

BOVISEL

De Bovisel bloc is een handige likemmer om de  mineralen, vitamines en spore-elementen in balans te houden.

Dairy Vet Shops gaat voor export.

Momenteel is Dairy Vet Shops actief in Algerije en starten we eind deze maand in Marokko.

20160411_122146

Naast het Bovisel rundveegamma hebben we voor deze landen ook een pluimveegamma volgens dezelfde filosofie ontwikkeld: de hoogste kwaliteit grondstoffen, gegarandeerde gehaltes aan voedingstoffen, een optimale opname en resorptie.

Het Medriasysteem voor een volledige bewaking van het kalven en de bronsten bewijst ook in het buitenland zijn meerwaarde.

Kit_VP

Ook daar bieden wij onze hulp bij de aankoop van nieuwe dieren. De vaarzen die wij selecteren worden door ons gepunt en onderzocht. Voor het bloedonderzoek gaan wij verder dan het wettelijk verplichte en wij kopen enkel van mycoplasma vrije bedrijven.

koeien

Bovisel: Nieuwe verpakking

Met de nieuwe lay-out van de Bovisel zakken willen we verwijzen naar ons businessconcept : de dierenarts als betrouwbare adviseur voor onze kwaliteitsproducten.

nieuwe zak

Onze vitaminen- en mineralenmengsels zijn ook  in deze moeilijke landbouwtijden onmisbaar. Prijs/kwaliteit produceren wij heel scherp. Wij bereiken optimale resultaten door te focussen op fertiliteit, weerstand en volledig metabool evenwicht met respect voor de pens.

Bovisel: garanties

Bovisel, geregistreerd als dieetvoeder voor rundvee enkel toe te dienen na diergeneeskundig advies, staat voor kwaliteit. Wij gaan voor dieren die volledig metabool in evenwicht zijn, wat betekent:  een goed werkende immuniteit, hoge melkproducties, optimale vleesaanzet, vlees van superieure kwaliteit, een eicel in optimale toestand en dus zeer goede vruchtbaarheidsgetallen.

bovisel 2

In deze moeilijk agro-tijden moet gestreefd worden naar optimalisatie van de resultaten. Bovisel is daarvoor ontwikkeld:  door de hoge concentraties moet er slechts 50 gr per dag per dier gegeven worden! Aan deze dagdosis is Bovisel de goedkoopste formule op de markt.

Garantie: Wij garanderen dat de gehaltes en de producten vermeld op de technische fiche er ook inzitten. Daarom hebben wij van elk productielot verzegelde stalen. Deze stalen kunnen door iedere klant opgevraagd worden om te laten analyseren.

Omdat duurzaamheid begint met betrouwbaarheid.bovisel 2

Bovisel: aanpassing prijs

De prijs van de grondstoffen voor productie van Bovisel is sedert nieuwjaar exponentieel aan het toenemen.

BOVP

Wij doen onze aankoop bij gerenomeerde producenten om de kwaliteit van onze mineralen, vitamines en spore-elementen te garanderen.

Wij hebben zeer bewust gekozen om diezelfde kwaliteit te blijven leveren. Het gevolg is wel dat we een prijsaanpassing moeten doorvoeren voor al onze Bovisel producten.

BOVD

Bovisel tijdens het weideseizoen.

Ook tijdens het weideseizoen  is het van belang dat we aandacht besteden aan de vitaminen-, mineralen-,  en sporenelementenbalans van het vee.

bovpi

Op onze facebookpagina dairy vet shops heb ik gedurende enkele weken dagelijks een pagina gepost met uitleg over het hoe en waarom van deze elementen: naast hun positief effect op de weerstand, zijn ze even onontbeerlijk voor de groei, de fertiliteit, de kwaliteit van de klauwen en de resistentie van de huid tegen schurft en andere ecto-parasieten.

BOVD

De kwaliteit van ons Bovisel gamma is gekend. In het weideseizoen raden we de likemmer,  Bovisel Bloc, aan. Dit is een eenvoudige manier om Bovisel te verschaffen op de weide.

BOVB

Nogmaals benadrukken we dat Bovisel enkel mag toegediend worden na diergeneeskundig advies. Als dierenarts controleer je het metabool profiel, door na 40d toediening de serologische gehaltes te laten bepalen. Het Boviselgamma geeft een optimaal resultaat met een minimale kost per dier per dag.

BOVP

Nieuw in ons gamma zijn Bovisel Resist en Bovisel DryBiotic. Onze formules werden aangevuld met Aromabiotic. Dit geeft een boost aan de activiteit en de levensduur van de witte bloedcellen buiten de bloedbaan(belangrijk in longen en uier) en zorgt voor een significant betere voederconversie.  Wij raden  aan Bovisel Drybiotic te gebruiken bij koeien met een hoger risico van celgetal of post partum mastitis en Bovisel Resist bij longproblemen.

BOVDBIO

Vaarzen of koeien nodig: investeer in topkwaliteit.

Zeer regelmatig reizen we naar Denemarken. Ondertussen hebben we daar een netwerk opgebouwd van betrouwbare topfokkers.

Danish Holstein

Hoe gaan we te werk: we reizen samen naar Denemarken en bezoeken de fokkers. Naast de potentiële koper kan gerust ook zijn bedrijfsdierenarts mee. De afspraak is dat we de mazoutkost delen en iedereen zijn food, drinks en overnachting zelf betaald.

20150608_163110

Eens ter plaatse wordt elk aangeboden dier eerst gecheckt op zijn stamboekpapieren. Ons netwerk weet dat we nadruk leggen op duurzaamheid en hoge producties. Dus moeten de dams en granddams gemiddeld meer dan 3 lactaties gehad hebben, liefst boven de 10500 l.

Na deze eerste selectie op basis van de herdbookpapers, punten we het elk dier. We doen een rectaal onderzoek en er wordt bloed genomen. Er wordt ook een staal van de tankmelk meegenomen. Deze melk wordt bij MCC onderzocht op mycoplasma. Het bloed wordt bij DGZ onderzocht op neospora en indien het oudere dieren betreft ook op paratbc. Pas als alles negatief is, komen zij op transport en wordt er geleverd in België.

20150608_151514

Waarom Deens vee? Denemarken is vrij van IBR en BVD en is meer dan 20 jaar vooruitstrevend op genetisch vlak. Er is ook een strenge grenscontrole door dierenartsen zodat dieren met het kleinste mankement toch weerhouden worden.

Met Dairy Vet Shops Deense dieren aankopen, is een veilige duurzame investering, met topproducties!

Voorbereiden op het post-quotum tijdperk …

Als Dairy Vet Shops Vets houden wij altijd de Fonterra melkprijs in het oog en adviseren we onze bedrijven om een productiekost te hebben, die daarrond schommelt.

Kit_VP

Medria, een bedrijf gegroeid uit een spin off van de faculteit Diergeneeskunde in Nantes – Frankrijk, heeft een compleet systeem uitgewerkt om gezondheid en gedrag van de dieren te monitoren. Dit is een tool die perfect de ganse kudde monitort, en alarm slaat bij de minste afwijking. Zo kan ingegrepen worden vooraleer de productie daalt. Met een centraal station, één kost, kan je verschillende zaken volgen:

Het kalven: Ook op melkveebedrijven is het volgen van kalvingen met de VelPhone waardevol. Hiermee weet je perfect hoe lang het water al gebroken is en kan je ingrijpen bij problemen. Een zware kalving heeft immers gevolgen op de volledig lactatie.

Naamloos

De temperatuur van de dieren: Met de SanPhone kan je de temperatuur van alle dieren volgen.

samphone

Bronstdetectie: Fertiliteitskengetallen zijn sterk gecorreleerd met de financiële kengetallen van een bedrijf. Met de HeatPhone word je verwittigd per sms als de koe in bronst is. 0p de curves volg je de bronstintervallen en de dierenarts die de vruchtbaarheidsbegeleiding doet, krijgt een duidelijke anamnese per dier.

bronst

Monitoren van de ds opname en het herkauwen: De FeedPhone geeft je een indicatie of de dieren voldoende eten en herkauwen. Je krijgt alarmen indien het individueel dier afwijkt, maar evenzeer als de kudde zich anders gedraagt dan normaal.  Zo kan je vlug bijsturen, en moet je niet wachten tot de productie daalt om bij te sturen.

herkauw 1

Van alle afwijkingen word je per SMS verwittigd.

Met Medria kan het individuele dier en de kudde goed geobserveerd worden om zo de melkproductiekost te optimaliseren!

 

Bovisel anders geregistreerd

Het Bovisel gamma Bovisel Plus, Bovisel Dry, Bovisel Bloc is binnen de rundveehouderij een sterke naam. Ook de nieuwe producten Bovisel Resist en Bovisel Drybiotic zullen dit imago sterk ondersteunen.

De wetgeving ivm de gehaltes vitaminen, mineralen, en sporenelementen van voormengels is veranderd. Wij willen NIET aan onze bewezen kwaliteitsformules rommelen.

Daarom komt Bovisel nu op de markt als ‘Aanvullend Dieet Voeder voor Runderen’, dat enkel kan verstrekt worden na diergeneeskundig advies. Zo zal het ook op de etiketten vermeld staan.

Dankzij de wetgever hebben we nu een extra argument om de veehouder te overtuigen van onze superieure kwaliteit. Alle elementen zijn in de juiste hoeveelheden aanwezig om het immuniteitssysteem van de dieren perfect te laten werken en het genetisch potentieel optimaal te laten renderen.

bovpi