Tagarchief: Bovisel

Bovisel: un coût déductible!

Probablement on ne doit plus vous confirmer que grâce à ses concentrations élevées d’oligo-éléments organiques, minéraux et vitamines de haute qualité, le Bovisel est un aliment complementaire pour bovins fort apprécié!

Suite à ces concentrations élévées dans toute la gamme Bovisel, toutes ses présentations tombent dans la catégorie ‘aliments diététiques’. Deux conséquences importantes de cette catégorie sont:

  • ne peut être utlisé que sur avis vétérinaire. Pour cette raison aussi la mention obligatoire du vétérinaire lors de l’enregistrement sur notre site.Ceci est d’ailleurs explicitement menionné sur la facture…

  • Ainsi les factures pour Bovisel sont un coût fiscalement déductible, aussi lors d’une facturation directement à l’élevage!!

Donc, aussi lors d’une taxation forfaitaire les factures Bovisel sont déductibles!!

A côté du rendement haut et le coût journalier bas, un avantage supplementaire pour améliorer le rendement économique de votre élevage!

Kwaliteit inspireert ook namaak…

Via kanalen in België vernamen we dat er onder de naam “Bovisel” ook produkten verkocht werden die NIET van bij Dairy Vet Shops kwamen.

bovisel

Wij hebben hierop direct actie ondernomen: niet alleen om de door Vet Shops geregistreerde naam wettelijk te beschermen maar zeker evenzeer om de kwaliteitsreputatie van Bovisel te vrijwaren.


Het is namelijk dankzij zijn unieke samenstelling, gecreëerd door dierenartsen, dat onze klanten de kwaliteit van Bovisel weten te appreciëren. We willen dit zo houden, dus indien u ooit toch nog ‘verdachte Bovisel’ in de markt terug vindt, waarderen wij het dat u ons dit laat het weten op info@dairyvetshops.eu!

De verkoop van de vermelde ‘namaak Bovisel’ is ondertussen al gestopt…

Bovisel Bloc: aangepaste ondersteuning tijdens het weideseizoen!

Ook in het weideseizoen kan uw rundvee een extra voedingssupplement gebruiken om de gebreken van de vaak arme ondergrond te compenseren. Bovisel Bloc heeft een gelijkaardige samenstelling als Bovisel Plus, met enkele aan het weideseizoen aangepaste doseringen. Ook deze aanpassingen gebeurden in samenspraak met dierenartsen!

Daarnaast biedt de likemmer vorm een voor het weideseizoen aangepaste presentatie…

Meer info op www.dairyvetshops.eu!

 

Bovisel: een aftrekbare bedrijfskost!

Dat Bovisel met zijn hoge concentraties aan organische sporenelementen, mineralen en kwaliteitsvitamines een gewaardeerd voedingssupplement voor rundvee is, hoeven we u niet meer te bevestigen.

Een bijkomend voordeel van de hoge concentraties in het Bovisel gamma is dat het in de categorie ‘dieetvoeders’ valt. Twee belangrijke gevolgen hiervan:

  • het mag slechts toegediend worden op advies van uw dierenarts. Hiervoor dus het verplicht opgeven van uw dierenarts bij registratie op onze website. Dit wordt trouwens ook vermeld op uw faktuur…

  • Bovisel facturen zijn aldus een aftrekbare bedrijfskost, ook bij rechtstreekse facturatie aan rundveebedrijven!!!

Dus ook bij een forfaitair belastingsysteem mogen Bovisel facturen ingebracht worden!!

Naast de hoge efficiëntie en de lage dagdoseringskost, een bijkomend voordeel om uw bedrijfsrendement te verhogen!

 

Bovisel doseringsvolumes

Hoge concentraties  = lage doseringsvolumes

Dat het Bovisel gamma heel hoge concentraties van organische sporenelementen, mineralen en vitaminen van de hoogste kwaliteit bevat, hoeven we u waarschijnlijk niet meer te bewijzen.
Deze hoge concentraties leiden dan ook tot lage dagelijkse doseringen met bijhorende lage kost per dag.bovisel
Hieronder vindt u een tabel met de dagdosering voor een dier van 600kg, en dit zowel in gewicht (gram) als in volume (milliliter, praktischer in het dagelijks werk).

doseringstabel-bovisel-nl
Om u een idee te geven: de dagdosering van 50gr Bovisel Plus komt overeen met de inhoud van nauwelijks 1 jenever glaasje!
gen-glas
Met een knipoogje naar de Engelsen zouden we dus kunnen zeggen dat ook voor uw runderen hun spreekwoord geldt “A drink a day keeps the Doctor away!”

Bovisel Resist: met extra MCFA bij longjacht!

De tijdelijke ondersteuning van de vertrouwde Bovisel kwaliteit met extra MCFA’s bij longjacht!

De vele gebruikers van Bovisel Plus zijn alvast overtuigd van de kwaliteit en efficiëntie van ons aanvullend dieetvoeder.bovr-nl
Identiek dezelfde kwaliteit en efficiëntie biedt ook Bovisel Resist, waarbij naast dezelfde hoge concentraties organische sporenelementen, mineralen en vitaminen van de hoogste kwaliteit, ook MCFA’s toegevoegd werden. Deze ‘middellange keten vetzuren’ verbeteren de werking van de cellulaire immuniteit die aan het werk gaat bij (dreigende) infecties zoals longproblemen.

Een gepaste tijdelijke ondersteuning dus voor uw kalveren bij longproblematiek!

Voor meer info klik hier

De optimale voorbereiding voor uw dieren!!

Bovisel Plus:

nieuwe zak

Bovisel Plus geeft een optimaal resultaat dank zij…

  • De uitgebalanceerde en complete samenstelling, geformuleerd door dierenartsen!

 

  • Het gebruik van enkel organische sporenenelementen, mineralen en vitaminen van de hoogste kwaliteit, die in de aanwezige  hoge concentraties                                          resulteren in een
  • heel hoge opname!

 grafiek-sel-in-bovp

Serologisch bewezen uitstekende resultaten!

  • Ondersteunende bloedanalyses bewijzen het hoge rendement van een Bovisel kuur

Een zeer interessante dagdoseringskost

kost-per-dag

Bovisel.

Wij dierenartsen die de technische resultaten van onze klanten optimaliseren, hebben bij Bovisel gekozen om enkel Vit A te gebruiken aan een zeer hoge dosis.

Vit A heeft weinig gekende anti–oxydant werking, maar in Bovisel wordt dit ruim gecompenseerd  door onze hoge gehaltes aan organisch selenium en Vit E.

Dairy Vet Shops optimaliseert op een kosten–efficiënte manier de resultaten van zijn klanten.

nieuwe zak

Mineralen, vitamines en spore-elementen …

Juist rantsoeneren van de kalfsdieren en correct supplementeren met producten waar voldoende goed verteerbaar en opneembaar Se inzit zijn van ‘extreme importance’ voor de carrière van de kalveren die geboren zullen worden.

nieuwe zak

Dairy Vet Shops biedt hiervoor het  Bovisel gamma aan, premium producten aan een correcte prijs. Dat wij dierenartsen steeds op lange termijn denken en strategieën ontwikkelen bewijst het colostrum verhaal.

 

 

Tijdens de weidegang.

Bij het begin van de weidegang zijn een aantal aandachtspunten cruciaal: zorgen voor een correct vaccinatiebeleid, endo- en ectoparasieten onder controle houden, maar ook streven naar een metabool evenwicht voor een goede gezondheid en fertiliteit in de zomer én de komende winter.

BOVISEL

De Bovisel bloc is een handige likemmer om de  mineralen, vitamines en spore-elementen in balans te houden.