Tagarchief: colostrum

NOUVEAU: le Pasteurisateur Colostrum!

Pasteurisateur Colostrum
NOUVEAU dans notre gamme!

 • Eviter la transmission de contaminations par le colostrum?
 • Optimiser l’effet positif  du colostrum?

pas

Pasteurisez le colostrum avec le Dairytech Pasteurisator 12B et évitez la transmission d’entre autre le Mycoplasma bovis & le paratbc, pendant que vos veaux entament leurs premiers mois de vie dans une condition plus forte!

COMMENT CA FONCTIONNE?
Le colostrum est rempli dans des sacs Perfect Udder en aluminium (2,3 of 4l), spécialement développés pour geler et dégeler le colostrum de manière plus efficace et plus vite.
Après 60 minutes de pasteurisation à 60°C, le lait pasteurisé est conservé dans le congélateur. Avant utilisation, vous pouvez dégeler les sacs dans le même  Dairytech Pasteurisator 12B.pas-gamma
Pour plus d’info, cliquez ici

NIEUW: de Pasteurisator biestmelk!

Pasteurisator biestmelk

 • Vermijden van overdracht van besmettingen via de biestmelk?
 • Optimaal benutten van de goede stoffen in de biest?

Pasteuriseer uw biest met de Dairytech Pasteurisator 12B en vermijd het doorgeven van o.a. Mycoplasma bovis & paratbc, terwijl uw kalveren sterker hun eerste levensmaanden aanvangen!

pasHOE WERKT HET?

  • De biest wordt afgevuld in de Perfect Udder zakken in aluminium (2,3 of 4l), die speciaal ontworpen werden voor het sneller invriezen en ontdooien van de biest.
  • Na 60 minuten pasteuriseren bij 60°C gaat de melk in de vriezer. Voor gebruik kan u de biestzakken dan opnieuw ontdooien in de Dairytech Pasteurisator 12B.

pas-gamma

Voor meer info: klik hier

Het levenslange belang van biestmelk.

Iedereen weet dat mits goede en voldoende colostrum de kalveren significant minder kans hebben op de ziektes waar nuchtere en jonge kalveren gevoelig voor zijn. Een goede biestmelkgifte dient om de ‘immuniteitscomputer’ te programmeren. Veel minder is geweten dat het goed en juist programmeren van deze computer gevolgen heeft voor de rest van het leven van het dier.

48632-sloten-immuniteitsopbouw-en-2

Uit veel wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dieren die voldoende kiemarme kwaliteitsbiestmelk van de eigen moeder gekregen hebben op het juiste tijdstip, veel minder kans hebben om tijdens hun leven  ziek te worden én veel minder kans hebben  om te sterven ten gevolge van ziekte.

download (3)

Bovendien is de dagelijkse groei groter met als gevolg dat eerste bronst en afkalven op jongere leeftijd optreden.

HH_July

Bij melkvee zorgt een  goede colostrum  voor een levenslange hogere melkproductie en op een op oudere leeftijd reform worden.