Tagarchief: volume

Volumes de dosage Bovisel

Concentrations élevées = volumes de dosage bas

Il ne faut plus vous prouver probablement que la  gamme Bovisel contient des concentrations d’oligo-éléments organiques très élevées et des minéraux et vitamines de la meilleure qualité.
Ces concentrations élevées amènent aussi à des doses journalières basses y compris le coût journalier bas.bovisel
Ci-dessous vous trouverez un tableau avec les doses journalières pour un bovin de 600kg, et ceci autant en grammes qu’en millilitres (volume, plus pratique lors de votre travail journalier).

doseringstabel-bovisel-fr

Pour vous donner une idée: la dose journalière de 50gr Bovisel Plus égale à peine le contenu d’un petit verre de genièvre!
gen-glas
Avec un clin d’oeil aux Anglais, on pourrait donc dire que leur proverbe est aussi valable pour vos bovins:     “A drink a day keeps the Doctor away!”

Bovisel doseringsvolumes

Hoge concentraties  = lage doseringsvolumes

Dat het Bovisel gamma heel hoge concentraties van organische sporenelementen, mineralen en vitaminen van de hoogste kwaliteit bevat, hoeven we u waarschijnlijk niet meer te bewijzen.
Deze hoge concentraties leiden dan ook tot lage dagelijkse doseringen met bijhorende lage kost per dag.bovisel
Hieronder vindt u een tabel met de dagdosering voor een dier van 600kg, en dit zowel in gewicht (gram) als in volume (milliliter, praktischer in het dagelijks werk).

doseringstabel-bovisel-nl
Om u een idee te geven: de dagdosering van 50gr Bovisel Plus komt overeen met de inhoud van nauwelijks 1 jenever glaasje!
gen-glas
Met een knipoogje naar de Engelsen zouden we dus kunnen zeggen dat ook voor uw runderen hun spreekwoord geldt “A drink a day keeps the Doctor away!”