Tailor Made Cow Feed, samen met uw bedrijfsdierenarts de rantsoenen optimaliseren.

 

DSCF4826

NV Vet Shops, werd opgericht door dierenartsen.Het biedt bedrijfsdierenartsen van rundveebedrijven de tools aan om de dierengezondheid en de bedrijfskengetallen bij hun bedrijven te optimaliseren.

NV Franson is een toonaangevende mengvoederproducent gespecialiseerd in de rundveesector.

Vet Shops en Franson hebben de handen in elkaar geslagen en een nieuw concept ontwikkeld: Tailor Made Cow Feed.

Tailor Made Cow Feed.

Het doel is bedrijven  correcte krachtvoeders aan te bieden.

Het uitgangspunt hiervoor is het analyseren van de beschikbare ruwvoeders waarna er een geoptimaliseerd rantsoen op punt gezet wordt (Tailer Made). De bedrijfsdierenarts, vertrouwd met de individuele werkwijze en resultaten van het bedrijf,  wordt  betrokken bij het evalueren van deze rantsoenen.

Door de koe centraal te stellen (Cow) wordt de optimale benutting van het genetisch potentieel van onze dieren nagestreefd.

Hoe gaan we te werk?

De bedrijfsdierenarts geeft bij een eerste contact een beschrijving van het bedrijf door.

Bij een eerste bedrijfsbezoek stelt Jos Van Eecke, DVM,  van Vet Shops een algemeen verslag op. Jos heeft 15 jaar wereldwijde ervaring als management adviseur op rundveebedrijven.  Bij dit eerste bezoek wordt in detail bekeken welke ruwvoeders er beschikbaar zijn en worden de nodige voederstalen genomen. Deze worden samen met alle nuttige info bezorgd aan de veevoederfabrikant Franson.

Bij Franson gaan de nutritionisten Hans Scheemaeker en Bart De Temmerman met deze gegevens aan de slag.  De voeders worden geanalyseerd, de resultaten worden grondig geëvalueerd en er wordt een aanvullend diervoeder geformuleerd. Dankzij de specialisatie in rundveevoeders kan er  geformuleerd worden op basis van een wijd gamma aan kwaliteitsgrondstoffen en specifieke voormengsels. Via deze berekeningen wordt een krachtvoeder samengesteld dat optimaal voldoet aan de specifieke behoefte per productiegroep.

 

tmcf_02

Deze rantsoenberekening wordt door de nutritionisten van Franson met de klant besproken.

Opvolging

Als de rundveehouder het voorstel aanvaardt en de voorgestelde krachtvoeders aankoopt, vragen we de dierenarts het bedrijf op gebied van voeding kort op te volgen. Het is belangrijk om na te gaan of de theoretisch berekende voederwaarden overeenstemmen met het in de praktijk gevoederde rantsoen.

Hiertoe wordt door de bedrijfsdierenarts  een staal genomen van het aan de dieren voorgeschotelde mengsel ruwvoeders – krachtvoeders: de “Total Mix Ration”: TMR.

De TMR analyse-resultaten worden door de nutritionisten van Franson ingegeven in de oorspronkelijke rantsoenberekening. Zo wordt duidelijk weergegeven of het theoretisch berekende overeenstemt met de realiteit. Eventuele afwijkingen kunnen op deze manier vlug rechtgezet worden.

Tailor Made Cow Feed

Tailor Made Cow Feed

Tevens bezorgt de bedrijfsdierenarts maandelijks aan Vet Shops  de gegevens van de dieren zelf: conditie score, pensvulling, mestconsistentie, mestvertering, MCC gegevens, kengetallen ivm fertiliteit, de problematiek op het bedrijf.

Op deze manier kan er onmiddellijk door een gans team van dierenartsen, landbouwingenieurs ingegrepen worden.

Lange termijn samenwerking

Voor de eerste kennismaking: het bezoek van Jos Van Eecke, de analyses van de aanwezige voeders, het uitrekenen van de rantsoenen en het bezoek van Hans of Bart om het volledig uitgewerkte rantsoen voor te stellen, rekenen wij 200 € aan.

Indien de samenwerking langdurig wordt, door het aankopen van de  specifiek voor uw bedrijf samengestelde krachtvoeders, worden alle verdere analyses als service aangeboden. Tevens wordt het bedrijf door elk van de medewerkers 1 maal per jaar bezocht .

 

Tailer Made Cow Feed, Vet Shops en Franson,

Wij staan er voor de koe!

tmcf_04