Tailpaint: om bronzen te detecteren

Een uiterst efficiënte manier om de bronsten van uw dieren te detecteren.

 

WERKWIJZE

Tailpaint is een “verf” die u aanbrengt op de staartbasis. Tochtige koeien blijven staan en worden besprongen door andere koeien.  De aangebrachte verf wordt weggeveegd door de koe of vaars die springt. Bij observatie van de kudde valt het dier waar de verf weg is, onmiddellijk op.

BELANG

Fertiliteit is hét belangrijkste  kengetal van de financiële gezondheid van uw bedrijf. Een optimale fertiliteit start steeds bij een goede bronstdetectie. Deze verf blijft zelfs in zeer slechte weersomstandigheden 14 dagen  op het dier.

CAPACITEIT

Per doos zijn er 6 verschillende kleuren, waarmee u telkens een 100 tal dieren kan markeren. Voor de prijs van 69 € excl BTW, kunt u dus 600 dieren volgen en op het juiste tijdsstip insemineren. Indien u een stier bij de kudde laat, kan je zo de exacte dekdatum kennen.

NADEEL

Kan niet gebruikt worden in stallen waar koeborstels gebruikt worden.

– Download meer productinformatie –